Rockwell Software


 Logikk design 

Studio 5000, RSLogix og Connected Components Workbench (CCW) er kraftige verktøy for å utvikle effektiv kode. Med disse verktøyene har du full kontroll over Allen-Bradley kontrollsystemene.
 

 HMI 

FactoryTalk View er en omfattende og skalerbar HMI plattform som dekker visualiseringsbehov på alle nivåer. Tett integrasjon mot Allen-Bradley kontrollsystemer gjør at du kan dra full nytte av Rockwell Automations integrerte arkitektur. I tillegg kan FactoryTalk View kommunisere med praktisk talt alt innenfor automasjonsverden ved hjelp av åpne standarder.

 Kommunikasjon 

Effektive verktøy for konfigurasjon av automasjonsnettverk og for kommunikasjon mellom Allen-Bradley kontrollsystemer og 3.parts systemer.

 Industriell IT 

Løsninger for datainnsamling, rapportering og analyse. Ved hjelp av disse verktøyene kan data fra kontrollsystemer gjøres om til beslutningsdata for å effektivisere og forbedre prosess og produksjon. Dette gir økt lønnsomhet og konkurransekraft.
 

 PlantPAx 

PlantPAx er et moderne prosesskontrollsystem som ivaretar alle disipliner. Systemet består av standard byggeklosser og benytter Rockwell Automation sin integrerte arkitektur fullt ut. PlantPAx støtter virtuelle driftsmiljøer og kommer med klargjorte virtuelle templates.