Strømforsyninger


 Switched Mode 

Switched Mode strømforsyninger finnes i tre familier, alle med høy kvalitet og virkningsgrad:

Essential: Enkel design, ultra tynn og kosteffektiv

Compact: Fokus på kompakt størrelse

Performance: Teknologi som gir liten størrelse og 150% Power boost 

Brosjyre: klikk her

Se her for mer info om Switched Mode strømforsyninger