Maskinkomponenter


 Fotoceller 

Fotoceller bruker en lysstråle for å detektere nærvær/fravær av et objekt.
Denne teknologien er et ideelt alternativ til induktive sensorer
når det er lang avstand til objektet eller at objektet ikke er av metall.
Våre fortoceller benyttes i applikasjoner innenfor material håndtering,
pakking, mat produksjon osv.


Se her for mer info om fotoceller

 Vision sensorer 

Vision sensorer er optiske multi-pixel sensorer
med en OK/feil PNP utgang. De er enkle å bruke
og er et økonomisk alternativ til tradisjonelle vision systemer
for detektering av fravær, posisjon, merking osv.


Se her for mer info om vision sensorer